Sponsoring

Wat vraagt KCK van u?
KCK wil u vragen om een bijdrage voor ons kamp. Dit kan financieel* zijn, maar ook materiaal. Het zou de kinderen en ons gigantisch helpen om dit kamp tot een succes te maken!

Voor meer informatie over het kamp, over donaties of over het doneren van materiaal:
info@kidscampkenia.com

Donaties kunt u overmaken op…

IBAN Rekeningnummer:
NL49RABO0362992088

Ten name van:
Stichting Community Service, te Tiel

Onder vermelding van:
Kids Camp Kenia 2017

 

* Een financiële bijdrage wordt geprefereerd omdat we dan daar dingen kopen, dat helpt hun economie. Materiaal is uiteraard ook welkom, maar kost wel geld om daarheen te vervoeren.