Het doel van KCK

Kinderen die leven in moeilijke omstandigheden de mogelijkheid geven om een week tot rust te komen en te spelen.

Onze jeugd ervan bewust maken dat de wereld nog niet af is.

Nederlandse jongeren motiveren om zelf kleine initiatieven op te zetten om de minderbedeelden van deze wereld te helpen.

Financiële bijdragen in Kenia uitgeven (boodschappen e.d.) om de lokale economie te stimuleren.